Balansering av sentrifuger: Nøkkelen til effektivitet og holdbarhet

Innledning

Sentrifuger er uunnværlige i mange bransjer, blant annet innen kjemisk industri, næringsmiddelindustrien, olje- og gassindustrien og farmasøytisk industri. For å sikre uavbrutt drift ved høye hastigheter, er det nødvendig med omhyggelig balansering er avgjørende. Ubalanse i en sentrifuge kan føre til ulike problemer:

 • Redusert produktkvalitet og økt avfall: Ustabil sentrifugedrift svekker komponentseparasjonen, noe som påvirker produksjonen negativt og øker avfallet.
 • Raskere slitasje: Overdreven vibrasjon sliter ut lagre, aksler, koblinger og andre komponenter raskere, noe som fører til hyppige reparasjoner.
 • Økte støynivåer: Sterke vibrasjoner skaper et støyende og potensielt skadelig arbeidsmiljø for de ansatte.
 • Andre vibrasjonsrelaterte problemer: Ubalanse kan føre til ujevne belastninger, noe som øker sannsynligheten for sprekker i sentrifugehuset, at festene løsner og andre funksjonsfeil.

Hvorfor dynamisk balansering av sentrifuger er kritisk viktig

Jo høyere rotasjonshastigheten er, desto farligere er konsekvensene av ubalansert drift. Regelmessige tilstandskontroller og forebyggende balansering av sentrifugen forlenger levetiden og forhindrer alvorlige havarier og kostbare driftsstopp.

Dynamisk balansering på driftsstedet: Den optimale tilnærmingen

Dynamisk balansering utføres direkte på sentrifugens installasjonssted, uten demontering, ved hjelp av maskinens egne støttelagre. Denne metoden har flere fordeler:

 • Hurtighet: Siden det ikke er behov for transport og demontering, kan balanseringen utføres raskt.
 • Nøyaktighet: Ved å balansere rotoren i driftslagrene elimineres skjevheter som kan oppstå hvis balanseringen utføres på en demontert komponent på en balanseringsmaskin.
 • Minimalt med inngrep: Med dynamisk balansering unngår man komplisert monterings- og demonteringsarbeid, noe som sparer tid og ressurser.
 • Optimale resultater: Balansering på stedet gir lavest mulig restubalanse, noe som sikrer feilfri drift av sentrifugen.

Verktøy og teknikker for balansering

Balanset-1A vibrasjonsanalysator

For å vurdere det opprinnelige vibrasjonsnivået og utføre selve balanseringen bruker vi den bærbare Balanset-1A-enheten. Denne spesialiserte vibrasjonsanalysatoren og balanseringsmaskinen er kjent for sin presisjon, allsidighet og brukervennlighet. Les mer om egenskapene til dette instrumentet - VANLIGE SPØRSMÅL .

Arbeidsprotokoll:

 • Innledende vibrasjonsvurdering: Balanset-1A analyserer vibrasjonsspekteret i sentrifugen og bidrar til å fastslå størrelsen på og kilden til ubalansen.
 • Plassering av prøvevekter: Basert på apparatets målinger beregnes den optimale plasseringen og massen for en prøvevekt.
 • Kontrollmåling: En gjentatt vibrasjonsmåling med prøvevekten bekrefter nøyaktigheten av beregningene.
 • Installasjon av korreksjonsmasser: Balanset-1A angir de nødvendige vektene og plasseringen av korreksjonselementene for å oppnå perfekt rotorbalanse.

Betydningen av å overholde balanseringsstandarder

Ved balansering av sentrifuger er det nødvendig å følge gjeldende standarder, for eksempel ISO 1940-1-2007. Disse standardene definerer akseptable vibrasjonsnivåer for hver utstyrsklasse. Jo strengere normene er, desto høyere er kravene til balansering. Ved å følge standardene sikrer man at sentrifugen fungerer effektivt, pålitelig og med minimal slitasje, selv under de mest krevende forhold.

Konklusjon

Balansering av sentrifuger er ikke bare ønskelig, men kritisk viktig for vedlikeholdet. Hvis dette ikke gjøres, fører det til økt slitasje, redusert produktivitet og til og med katastrofale feil. Regelmessig balansering med moderne utstyr som f.eks. Balanset-1A sørger for sikker og upåklagelig drift av utstyret, noe som lønner seg mange ganger i form av besparelser på reparasjoner og nedetid i produksjonen.

Balanset-1a OEM.

Balanset-4.

Norsk bokmål